پل ارتباطی میان معلم علوم و دانش آموزان پایه ششم
الف)به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-تفاوت جرم با وزن در چیست؟

2-چگونه می توان نیروی اصطکاک را کاهش داد؟

3-بر یک هواپیمای در حال پرواز چه نیروهایی وارد می شود؟

4-در چه موقعیت هایی ما نیاز داریم اصطکاک را افزایش دهیم؟

5-با یک آزمایش نیروی مغناطیسی را شرح دهید.

6-چگونه می توان نیروی مقاومت هوا بر خودرو را کاهش داد؟

7-در کدامیک از موارد زیر اصطکاک مفید است ؟چرا؟

الف)دوچرخه سواری

ب)اسکی کردن روی برف

 

 8-آیا نیرویی که زمین بر اجسام وارد می کند در تمام نقاط کره زمین یکسان است؟

9-جرم جسم چیست؟

10-چگونه می توانیم اصطکاک را افزایش دهیم؟

11-اگر یک روز نیروی گرانش زمین بر شما اثر نکند،چه مشکلاتی برایتان پیش می آید؟

12-آیا می دانید چرا آب از روی کوه ها همیشه به طرف پایین می آید؟

13-به چه نیروهایی غیر تماسی گفته می شود؟


ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1-مقدار جرم اجسام ...............است.

2-هر چه از سطح زمین بالا می رویم مقدار وزن...............می یابد.

3-یکی از راهای کم کردن اصطکاک استفاده از.........است.

4-جرم اجسام را با وسیله ای به نام ...........اندازه می گیرند.

5-نیروی ...................باعث بلند شدن هواپیما از سطح زمین می شود.

6-نیروی وزن را با دستگاهی به نام ...........اندازه می گیریم.


ج)صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص نمایید.

1-پاک کردن سطحی که اصطکاک کمتری دارد ،آسانتر است.

2-نیروی مغناطیسی باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود.

3-اگر نیروی جاذبه نبود،همه چیز به بالا می رفت.

4-نیروی الکتریکی در هنگام مالش دستها به هم باعث گرم شدن دستها در زمستان می شود.

5-وزن ما هنگامی که در هواپیما هستیم با حالتی که در خودرو نشسته ایم متفاوت است.

6-وقتی روی زمین ایستاده ایم نیروی مقاومت هوا بر ما اثر نمی کند.

7-وقتی در آب شنا می کنید فقط به شما نیروی مقاومت آب وارد می شود.

8-نیروی مقاوت هوا بر اجسام متحرک اثر می کند.

9-نیروی گرانشی از نوع نیرو های تماسی است.

11-در بلندگوی رادیو برای تولید صدا از نیروی مغناطیسی استفاده می کنند.

12-با دوور شدن از سطح زمین نیروی گرانش کمتر می شود.

13-استفاده از چرخ و غلتک مقدار اصطکاک را کم می کند.


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:47  توسط مریم صالحی نسب  |